لینک مشاهده کالا در سایت تامین کننده

شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد / امیر حسین پاک سرشت / جهش

 • شرح بسیار جامع و کامل شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد
 • ارائه نکات بسیار مهم و کلیدی بصورت طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل
 • ارائه مثالها و تمرین‌های متنوع و متعدد بصورت طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل با حل کاملا تشریحی
 • ارائه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد سنوات گذشته با پاسخ کاملا تشریحی
 • توضیحات

  کتاب شرح جامع شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد نشر جهش تألیف دکتر امیرحسین پاک‌سرشت و دکتر عمادالدین اویسی شامل:

  • مرجع بسیار جامع و کامل درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد
  • ارائه نکات بسیار مهم و کلیدی بصورت طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل
  • ارائه مثالها و تمرین‌های متنوع و متعدد بصورت طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل با حل کاملا تشریحی
  • ارائه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد سنوات گذشته با پاسخ کاملا تشریحی
  • مطابق با جدیدترین سرفصل‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  بخشی از مقدمه مؤلف کتاب (دکتر امیرحسین پاک‌سرشت و دکتر عماد‌الدین اویسی):

  ترمودینامیک علمی است که در زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارد و هرگاه سخن از حرارت، ماده، کار و تغییر فاز در مواد و … به میان می‌آید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مباحث و قواعد ترمودینامیک مؤثر می‌باشند در مهندسی مواد و متالورژی نیز ترمودینامیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به طوریکه سرفصل‌های زیادی از این رشته از قواعد و اصول ترمودینامیک طبعیت می‌کنند. لذا از اصلی‌ترین دروس این شاخه مهندسی محسوب می‌گردد. یک مهندس متالورژی برای درک پایه‌ای‌ترین مفاهیم نظیر خواص فیزیکی و مکانیکی مواد تا دیاگرام‌های چند فازی و تبدیل فازها و … نیاز به یادگیری ترمودینامیک دارد. با وجود آن که در موضوع شیمی قیزیک و ترمودینامیک مواد، کتب متعددی ترجمه و تألیف گردیده است، اما تألیف کتابی که به درک ساده و اصولی این درس به دانشجویان کمک نماید بسیار لازم به نظر می‌رسید. لذا پس از مدت‌ها تحقیق و مطالعه موفق شدیم کتابی را که در پیش رو دارید به جامعه مهندسی کشور تقدیم داریم. مطالعه این کتاب را به کلیه دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند پیشنهاد کرده زیرا علاوه بر حل کلیه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های دولتی و برخی از مسائل کنکور دانشگاه آزاد، مباحث پیشرفته ترمودینامیک نیز گنجانده شده است که عزیزان را در فهم بهتر مطالب و آمادگی جهت آزمون کمک خواهد نمود.

  فهرست مطالب کتاب:

  فصل اول: قانون اول ترمودینامیک

  1. مفاهیم ترمودینامیکی
  2. انواع سیستم
  3. مشخص‌ کردن حالت سیستم از دو روش انجام‌پذیر است
  4. تابع حالت
  5. توابع مسیر
  6. انواع گازها
  7. معادله حالت گازها
  8. اصل صفرم ترمودینامیک
  9. قانون اول ترمودینامیک
  10. ظرفیت گرمایی
  11. گرمای نهان
  12. فرآیند انبساط آزاد
  13. فرآیند هم حجم برگشت‌پذیر
  14. فرآیند هم دما (ایزوترم) برگشت‌پذیر
  15. فرآیند آدیاباتیک برگشت‌پذیر (بی درو)
  16. مسیر آدیاباتیک برگشت‌ناپذیر (غیر ریورسیبل)
  17. مسیر ایزوبار (هم‌فشار) برگشت‌پذیر

  فصل دوم: قانون دوم ترمودینامیک

  1. فرآیندهای ریورسیبل و غیر ریورسیبل
  2. فرآیندهای برگشت‌پذیر
  3. آنتروپی در سیستم‌های برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر
  4. نکاتی در مورد فرآیندهای برگشت‌پذیر
  5. نکاتی در مورد فرآیندهای برگشت‌ناپذیر
  6. محاسبه تغییرات آنتروپی حرارتی در گازهای کامل
  7. قانون دوم ترمودینامیک
  8. بهره یا راندمان یک ماشین حرارتی
  9. ماشین کارنو
  10. بیان کلازیوس از قانون دوم

  فصل سوم: تغییر آماری و آنتروپی و توابع ترمودینامیک

  1. مفهوم حالت میکروسکوپی
  2. تعداد وضعیت‌های میکروسکوپی موجود در یک فرم توزیع معین
  3. رابطه بولتزمن
  4. آنتروپی حرارتی و آنتروپی وضعیتی
  5. چند نکته در مورد آنتروپی وضعیتی و حرارتی
  6. توابع ترمودینامیکی
  7. روابط ترمودینامیکی

  فصل چهارم: ظرفیت گرمایی، آنتالپی و آنتروپی

  1. گرمای ویژه در حجم و فشار ثابت
  2. حرارت لازم برای گرم کردن اجسام
  3. گرمای واکنش‌ها
  4. وابستگی آنتروپی به دما و قانون سوم ترمودینامیک
  5. قانون سوم ترمودینامیک
  6. آنتالپی و آنتروپی به عنوان تابعی از فشار

  فصل پنجم: قانون کلازیوس – کلاپیرن

  1. قانون فازها
  2. تعادل فاز در سیستم تک‌جزیی
  3. بررسی انرژی آزاد
  4. اثر فشار و دما بر تابع انرژی آزاد
  5. تعادل بین فاز گازی و فاز کندانس (همانند تبخیر و تصعید)
  6. اثر فشار گاز خنثی بر فشار بخار فاز کندانس

  فصل ششم: گازها

  1. انحراف از حالت ایده‌آل و معادله‌ی گازهای حقیقی
  2. گازهای واندروالس
  3. سایر معادلات گاز غیر ایده‌آل
  4. خواص ترمودینامیکی گازهای ایده‌آل و مخلوط آنها
  5. قانون دالتون در مورد فشارهای جزیی

  فصل هفتم: بررسی شرایط تعادل واکنش‌ها

  1. ثابت واکنش تعادل واکنش بین گازهای ایده‌آل
  2. تأثیر دما بر ثابت تعادل (رابطه وانت هوف)
  3. معرفی ‌Kx
  4. تأثیر فشار بر ثابت تعادل
  5. واکنش‌های شامل فاز خالص کندانس و یک فاز گازی
  6. نمودار الینگهام
  7. اکسیدهای کربن
  8. محاسبه‌ی فشار جزیی اکسیژن، نسبت هیدروژن به بخار آب و نسبت گاز کربنیک به اکسید کربن

  فصل هشتم: محلول‌ها

  1. قانون رائولت و هنری و انواع محلول‌ها
  2. اکتیویته ترمودینامیکی یک جزء در یک محلول
  3. معادله‌ی گیبس دوهم
  4. تغییر انرژی آزاد ناشی از تشکیل محلول
  5. خواص محلول‌های ایده‌آل رائولتی
  6. آنتروپی تشکیل یک محلول ایده‌آل
  7. گرمای تشکیل یک محلول ایده‌آل
  8. محلول‌های غیر ایده‌آل
  9. اثر دما، فشار و ترکیب شیمیایی بر ضریب اکتیویته
  10. تعیین رابطه بین اکتیویته اجزای محلول با استفاده از رابطه گیبس دوهم
  11. معرفی تابع a
  12. توابع اضافی
  13. محلول‌های با قاعده (منظم)
  14. نمودار تغییر انرژی آزاد انحلال

  فصل نهم: نمودارهای فازی

  1. سیستم‌های دوتایی با حلالیت کامل در حالت جامد و مذاب
  2. سیستم‌ با حلالیت کامل مذاب و عدم حلالیت در حالت جامد
  3. سیستم‌ دوتایی با حلالیت کامل در مذاب و حلالیت نسبی در جامد
  4. حالت استاندارد مایع و جامد
  5. رسم منحنی اکتیویته برحسب ترکیب شیمیایی
  6. استانداردها
  7. حالت استاندارد هنری
  8. حالت استاندارد یک درصد وزنی
  9. ارتباط بین حالت‌های استاندارد رائولتی به هنری، رائولت به یک درصد وزنی و هنری به یک درصد وزنی
  10. تغییرات انرژی آزاد گیبس با تغییر مقیاس اکتیویته
  11. سیستم‌های دوتایی حاوی ترکیبات استوکیومتری
  12. تأثیر انحلال بر روی یک واکنش شیمیایی

  فصل دهم: سیستم‌های الکتروشیمیایی

  1. رابطه انرژی آزاد و پتانسیل
  2. نمایش یک پیل شیمیایی
  3. محاسبه پتانسیل استاندارد پیل
  4. محاسبه پتانسیل پیل الکتروشیمیایی
  5. ضریب درجه حرارت پیل
  6. اثر گرما در سیستم‌های الکتروشیمیایی
  7. پیل‌های غلظتی الکترولیت
  8. پیل‌های غلظتی الکترود
  9. ولتاژ لازم جهت انجام واکنش‌های الکتروشیمیایی

  سؤالات تشریحی و سؤالات چهارگزینه‌ای در پایان هرفصل با پاسخ تشریحی
  سؤالات آزمون کارشناسی ارشد از سال ۸۹ تا ۹۴ با پاسخ تشریحی
  سؤالات آزمون دکتری از سال ۹۱ تا ۹۴ با پاسخ تشریحی

سایر مشخصات
مشخصات عمومی.انتشارات جهش
مشخصات عمومی.انتشارات جهش
مشخصات عمومی.نویسنده امیر حسین پاک سرشت
مشخصات عمومی.نویسنده امیر حسین پاک سرشت
مشخصات عمومی.سال چاپ 1394
مشخصات عمومی.سال چاپ 1394
مشخصات عمومی.نوبت چاپ 1
مشخصات عمومی.نوبت چاپ 1
مشخصات عمومی.موضوع اصلی دانشگاهی
مشخصات عمومی.موضوع فرعی شیمی فیزیک
مشخصات عمومی.موضوع اصلی دانشگاهی
مشخصات عمومی.تعداد جلد 1
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-420-3
مشخصات عمومی.موضوع فرعی شیمی فیزیک
مشخصات عمومی.تعداد جلد 1
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-420-3
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 386
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-420-3
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 386
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 386
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 386
مشخصات عمومی.رشته تحصیلی رشته شیمی
مشخصات عمومی.ویرایش 1
مشخصات عمومی وزن 600
دکمه
ارسال رایگان بالای 150 هزار تومان (فقط تهران-پرداخت آنلاین و کالاهای زیر 5 کیلوگرم)
ضمانت خرید مطمئن از فروشگاه‌ها
ضمانت بازگشت کالا در 7 روز
پرداخت در محل