لینک مشاهده کالا در سایت تامین کننده

مرجع کامل تحلیل سازه ها / مجتبی حقگو / جهش

شرح بسیار جامع و کامل تحلیل سازه ها
– ارائه نکات مهم، کلیدی و طلایی بصورت طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل
– بیش از ۱۰۰ مثال و تمرین طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل با حل کاملا تشریحی
– سوالات تألیفی طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی
– سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بصورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی

توضیحات

کتاب مرجع کامل تحلیل سازه ها تألیف مجتبی حقگو مرکز نشر جهش (ویراست ششم – چاپ هفتم) شامل:

 • شرح بسیار جامع و کامل تحلیل سازه ها
 • ارائه نکات مهم، کلیدی و طلایی بصورت طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل
 • بیش از ۱۰۰ مثال و تمرین طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل با حل کاملا تشریحی
 • سوالات تألیفی طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی
 • سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بصورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی

جامع‌ترین و کامل‌ترین منبع درسی تحلیل سازه ها
ویراست جدید با آخرین تغییرات همراه با مباحث مهم استاتیک

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب (مجتبی حقگو):

تحلیل سازه ها یکی از مهمترین دروس تخصصی رشته مهندسی عمران می‌باشد. با توجه به فقدان منبع مناسب و کامل در این درس، بر آن شدیم تا مجموعه حاضر را منطبق بر سرفصل‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشتمل بر ۱۴ فصل، با درسنامه جامع و ارائه مثال‌های متعدد با پاسخ‌های کاملاً تشریحی و نکات مهم و کلیدی که موجب آمادگی کامل و مطلوب داوطلب می‌شود ارایه نماییم. در ویراست جدید کتاب مزبور، مباحث مربوط به استاتیک قابها و خرپاها و درجه نامعینی قابهای فضایی نیز اضافه شده است. همچنین در پایان هر فصل ۲ سری سوال و پاسخ کاملاً تشریحی ارائه گردیده است. سری اول مربوط به سؤالات تألیفی و سری دوم مربوط به تست‌های طبقه‌بندی شده آزمون سراسری و آزاد اسلامی به همراه پاسخنامه تشریحی می‌باشد. در حل سؤالها سعی بر آن شده است که از چندین روش به ویژه روش تستی استفاده شود که این کتاب را نسبت به منابع دیگر متمایز می‌نماید.

کتاب مزبور علاوه بر آنکه به عنوان مرجع کامل درس تحلیل سازه ها محسوب می‌شود، به عنوان منبعی جامع برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد به داوطلبان نیز ارائه می‌گردد.

فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: معینی نامعینی‌ها – پایداری ناپایداری‌ها

 1. معینی و نامعینی
 2. بررسی انواع تکیه‌گاه‌ها
 3. تعداد معادلات شرطی
 4. تشخیص سازه‌ها
 5. درجه نامعینی قاب‌ها
 6. درجه نامعینی قاب‌های فضایی
 7. خرپاها
 8. نحوه تشکیل خرپاها
 9. معینی‌ها یا نامعینی خرپاها
 10. انواع ناپایداری‌ها
 11. قوانین ترکیب پایداری اجسام صلب در صفحه

فصل دوم: تحلیل سازه‌های معین

فصل سوم: خرپاها

 1. مفروضات اولیه برای تحلیل خرپا
 2. تحلیل خرپا
 3. روش گره‌ها برای تحلیل خرپاها
 4. روش مقطع زدن برای تحلیل خرپا

فصل چهارم: دیاگرام‌ها در تیرها و قاب‌ها

 1. دیاگرام‌ها در تیرها
 2. روابط بار، نیروی برش و لنگر خمشی
 3. دیاگرام‌ها در قاب‌ها

فصل پنجم: روش‌های انرژی در حل مسائل

 1. انواع انرژی
 2. انرژی کرنشی داخلی برای بارهای محوری
 3. انرژی کرنشی داخلی برای خمش خالص
 4. انرژی کرنشی داخلی برای تنش‌های برشی
 5. انرژی کرنشی داخلی برای نیروی برشی
 6. انرژی کرنشی داخلی برای لنگر پیچشی
 7. روش کار حقیقی
 8. قضیه اول کاستیگلیانو
 9. قضیه تغییر شکل کاستیگلیانو (قضیه دوم کاستیگلیانو)
 10. روش کار مجازی

فصل ششم: تغییر شکل‌ها

 1. قوانین تغییر شکل‌ها
 2. جدول تغییر شکل‌ها
 3. تحلیل سازه‌های متقارن و پادمتقارن

فصل هفتم: روش نموداری در تحلیل‌های معین و نامعین

 1. روش نموداری
 2. مرکز هندسی شکل‌های پر کاربرد

فصل هشتم: روش مدل‌سازی فنر

 1. انواع سختی
 2. سختی محوری
 3. سختی خمشی
 4. سختی پیچشی
 5. فنرهای سری (متوالی)
 6. فنرهای موازی

فصل نهم: روش توزیع لنگر

 1. سختی دورانی
 2. انواع سختی پیچشی
 3. انواع لنگرهای گیرداری

فصل دهم: روش شیب افت

 1. درجات آزادی
 2. درجات آزادی انتقالی
 3. درجه آزادی دورانی
 4. روابط شیب افت

فصل یازدهم: روش کار مجازی

 1. رابطه کار مجازی برای خرپا
 2. رابطه کار مجازی برای تیرها (اعضای خمشی)
 3. رابطه کار مجازی برای اعضایی که دارای درجه حرارت غیر یکنواخت در دو طرف خود دارند.
 4. رابطه کار مجازی برای اعضای پیچشی
 5. رابطه کار مجازی برای اعضای دارای خطای ساخت می‌باشند.
 6. رابطه کار مجازی برای اعضای تحت برش
 7. رابطه کار مجازی برای تکیه‌گاهی که تحت نشست قرار دارد.

فصل دوازدهم: قضیه تقابل کار و قضیه تقابل تغییر مکان

قضیه تقابل

فصل سیزدهم: روش تیر فرضی (تیر مزدوج) و لنگر سطح

 1. تیر مزدوج
 2. کاربرد تیر مزدوج
 3. قضایای لنگر سطح

فصل چهاردهم: خطوط تأثیر سازه‌های معین و نامعین

 1. خط تأثیر واکنش‌های تکیه‌گاهی در تیرها
 2. روش کار مجازی در خط تأثیر عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی
 3. خط تأثیر برشی در تیرها
 4. روش کار مجازی در خط تأثیر برش تیرها
 5. خط تأثیر لنگر خمشی در تیرها
 6. روش کار مجازی در خط تأثیر لنگر خمشی تیرها
 7. خطوط تأثیر در قاب‌ها
 8. خطوط تأثیر در خرپاها
 9. طرح ظاهری خط تأثیر واکنش تکیه‌گاهی، لنگر و برش در سازه نامعین
 10. کاربرد خط تأثیر

تستهای تألیفی و سؤالات طبقه‌بندی شده در پایان هر فصل با پاسخ تشریحی
سؤالات آزمون سراسری سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با پاسخ تشریحی
سؤالات آزمون آزاد سال‌های۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ با پاسخ تشریحی

سایر مشخصات
مشخصات عمومی.انتشارات جهش
مشخصات عمومی.انتشارات جهش
مشخصات عمومی.نویسنده مجتبی حقگو
مشخصات عمومی.نویسنده مجتبی حقگو
مشخصات عمومی.سال چاپ 1392
مشخصات عمومی.سال چاپ 1392
مشخصات عمومی.نوبت چاپ 1
مشخصات عمومی.نوبت چاپ 1
مشخصات عمومی.موضوع اصلی دانشگاهی
مشخصات عمومی.موضوع فرعی عمران و معماری
مشخصات عمومی.موضوع اصلی دانشگاهی
مشخصات عمومی.تعداد جلد 1
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-381-7
مشخصات عمومی.موضوع فرعی عمران و معماری
مشخصات عمومی.تعداد جلد 1
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-381-7
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 840
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-381-7
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 840
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 840
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 840
مشخصات عمومی.رشته تحصیلی رشته عمران
مشخصات عمومی.ویرایش 1
مشخصات عمومی وزن 1205
دکمه
ارسال رایگان بالای 150 هزار تومان (فقط تهران-پرداخت آنلاین و کالاهای زیر 5 کیلوگرم)
ضمانت خرید مطمئن از فروشگاه‌ها
ضمانت بازگشت کالا در 7 روز
پرداخت در محل