لینک مشاهده کالا در سایت تامین کننده

مهندسی کنترل سیستم های کنترل خطی و غیر خطی / محمد رضا متدین / جهش

 • شرح جامع و کامل مهندسی کنترل (سیستمهای کنترل خطی و غیزخطی)
 • ارائه نکات مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث
 • اراُئه تمرین‌ها و مثالهای متعدد و متنوع در هر فصل و مبحث با حل کاملا تشریحی
 • نمونه سوالات کارشناسی ارشد سالهای گذشته با حل کاملا تشریحی در انتهای هر فصل
 • توضیحات

  کتاب مهندسی کنترل (سیستمهای کنترل خطی و غیزخطی) تإلیف محمدرضا متدین مرکز نشر جهش شامل:

  • شرح جامع و کامل مهندسی کنترل (سیستمهای کنترل خطی و غیزخطی)
  • ارائه نکات مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث
  • اراُئه تمرین‌ها و مثالهای متعدد و متنوع در هر فصل و مبحث با حل کاملا تشریحی
  • نمونه سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد سالهای گذشته با حل کاملا تشریحی در انتهای هر فصل

  ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های مهندسی مکانیک، هوافضا و ابزار دقیق و اتوماسیون

  ویژگی‌های مجموعه فوق:

  ۱- پیوستگی و طبقه‌بندی مطالب با بیان ساده به همراه نکات کلیدی
  ۲- استفاده از روابط منحصر به فرد و راهبردی جهت بالا بردن سرعت عمل در تست‌زنی
  ۳- بررسی کلیه کتب درسی و جزوات کنکوری به همراه سؤالات آزمون‌های مختلف و تلفیق آنها در این مجموعه
  ۴- کتاب کمک درسی برای کلیه گرایش‌هایی که درس سیستم‌های کنترل خطی دارند.
  ۵- بررسی و پاسخ سؤالات آزمون‌های مختلف رشته‌های مهندسی مکانیک، هوافضا، ابزار دقیق و اتوماسیون دانشگاه‌های سراسری و آزاد تا سال ۹۰٫
  ۶- نظرخواهی و استمداد از اساتید مجرب در جهت بالا بردن سطح کیفی مجموعه
  ۷- دقت بسیار در رسم شکل‌ها و منحنی‌ها، استفاده از فونت شاد به همراه دقت در نوشتن روابط و فرمول‌ها، همچنین کم‌حجم بودن (و البته کامل بودن آن) از دیگر محاسن این مجموعه می‌باشد.

  فهرست مطالب کتاب مهندسی کنترل (سیستمهای کنترل خطی و غیرخطی):

  فصل اول: تبدیل لاپلاس و مفاهیم اولیه

  ۱- تعریف انتگرال لاپلاس
  ۲- تبدیل لاپلاس توابع پایه
  ۳- تعریف صفر، قطب و دیاگرام صفر و قطب
  ۴- خواص تبدیل لاپلاس
  جابه‌جایی فرکانسی
  قضیه مقدار اولیه
  قضیه مقدار نهایی
  ۵- تبدیل لاپلاس معکوس توابع گویا
  ۶- تابع تبدیل سیستم حلقه بسته
  پاسخ ضربه
  پاسخ پله
  پاسخ فرکانسی
  تابع تبدیل سیستم‌های چندمتغیره
  ۷- توصیف سیستم به کمک معادلات خطی با ضرایب ثابت
  معادله مشخصه
  ۸- نمودارهای بلوکی
  انواع نمودار بلوکی
  ساده‌کردن نمودار بلوکی
  ۹- نمودار گذر سیگنال
  قواعد حاکم بر نمودار گذر سیگنال
  نمودار بلوکی و گذر سیگنال هم‌ارز
  ۱۰- بهره میسون برای نمودارهای گذر سیگنال
  ۱۱- کاربرد بهره میسون در سیستم‌های کنترل خطی
  بهره میسون برای گره خروجی و گره‌های غیر ورودی
  تعیین پاسخ حالت صفر به کمک نمودار بلوکی
  ۱۲- معادله نویسی برای شبکه‌های الکتریکی خطی
  ۱۳- معادله‌نویسی برای سیستم‌های مکانیکی خطی
  تناظر ولتاژ – نیرو
  تناظر جریان – نیرو
  ۱۴- معادله‌نویسی برای سیستم‌های سطح مایعی خطی
  ۱۵- معادله‌نویسی برای سیستم‌های گرمایی خطی

  فصل دوم: تحلیل در فضای حالت

  ۱- معادلات حالت برای سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان
  معادلات حالت برای شبکه‌های الکتریکی
  معادله مشخصه سیستم به کمک معادلات حالت
  مقادیر ویژه معادلات حالت
  ۲- به دست آوردن تابع تبدیل حلقه بسته به کمک معادلات حالت
  ۳- معادله دیفرانسیل خطی مرتبه nام در فضای حالت (بدون مشتقات ورودی)
  ۴- معادله دیفرانسیل خطی مرتبه nام در فضای حالت (با مشتقات ورودی)
  ۵- تعیین معادلات حالت به کمک نمودار گذر سیگنال
  ۶- پاسخ کامل سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان با استفاده از معادلات حالت
  خواص ماتریس انتقال حالت
  تعیین پاسخ کامل سیستم به کمک ماتریس انتقال حالت
  ۷- سیستم کنترل‌پذیر
  ۸- سیستم رؤیت‌پذیر

  فصل سوم: تحلیل خطا و حساسیت

  ۱- خطای حالت ماندگار
  نوع سیستم کنترل
  خطای حالت ماندگار سیستم با ورودی پله
  خطای حالت ماندگار سیستم با ورودی شیب
  خطای حالت ماندگار سیستم با ورودی سهموی
  ۲- تعیین خطای حالت ماندگار به کمک معادلات حلت
  ۳- شاخص‌های عملکرد خطا
  ۴- تعریف حساسیت
  حساسیت در سیستم‌های حلقه‌باز
  حساسیت در سیستم‌های حلقه‌بسته

  فصل چهارم: تحلیل پاسخ گذرا

  سیستم‌های مرتبه دوم
  ۱- پاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی پله
  ۲- مشخصات پاسخ گذرا
  زمان تأخیر
  زمان صعود
  زمان پیک
  ماکزیمم فراجهش
  زمان استقرار
  ۳- اثر صفر در پاسخ سیستم مرتبه دوم با قطب‌های مختلط
  ۴- قطب های غالب
  ۵- پیک تشدید، فرکانس تشدید و پهنای باند سیستم مرتبه دوم
  ۶- پاسخ سیستم‌های مرتبه دوم به ورودی ضربه
  ۷- پاسخ سیستم‌های مرتبه دوم به ورودی شیب
  ۸- تقریب‌زدن سیستم‌های مرتبه بالاتر به سیستم مرتبه پایین

  فصل پنجم: بررسی پایداری سیستم به روش محک راث هورویتز

  ۱- تعریف پایداری
  ۲- انواع پایداری
  ۳- روش‌های معروف تعیین پایداری
  ۴- محک پایداری راث – هورویتز
  حالت‌های مختلف اولین ستون آرایه
  ۵- پایداری نسبی سیستم‌های کنترل
  ۶- ارتباط معیار راث – هورویتز با متغیرهای حالت
  ۷- ارتباط معیار راث – هورویتز با تابع تبدیل حلقه بسته
  ۸- تعیین پایداری به کمک معادله دیفرانسیل توصیفی سیستم

  فصل ششم: بررسی پایداری سیستم به روش مکان هندسی ریشه‌ها

  ۱- مفهوم مکان هندسی ریشه‌ها
  شرط اندازه
  شرط زاویه
  ۲- مراحل ترسیم مکان هندسی ریشه‌ها
  معادله مشخصه
  قرار دادن صفر و قطب در صفحه s
  مکان ریشه‌ها روی محور حقیقی
  مجانب‌های مکان هندسی ریشه‌ها
  نقاط شکست و همرسی مکان ریشه‌ها
  محل تقاطع مکان ریشه‌ها با محور موهومی
  زاویه خروج از قطب مختلط و زاویه ورود به صفر مختلط
  تعیین k در ریشه خاص S(x)
  ۳- رسم مکان هندسی ریشه‌ها برای k<0
  ۴- حذف قطب‌های H(s) با صفرهای پایدار H(s)
  ۵- رسم مکان ریشه‌ها برای سیستم‌های غیر مینیمم فاز
  ۶- اثر افزودن صفر و قطب بر مکان هندسی ریشه‌ها
  ۷- حساسیت و مکان هندسی ریشه‌ها

  فصل هفتم: بررسی پایداری سیستم به روش دیاگرام بد

  ۱- تعین پاسخ حالت دائمی سینوسی
  ۲- نمودارهای لگاریتمی
  ۳- دیاگرام بد (نمودار لگاریتمی)
  عوامل اصلی تشکیل‌دهنده نمودار بد
  ۴- دیاگرام بد برای سیستم‌های غیر مینیمم فاز
  ۵- دیاگرام بد برای سیستم‌های تأخیری
  ۶- ارتباط دیاگرام بد با خطای حالت ماندگار
  خطای حالت ماندگار سیستم‌های نوع ۱
  خطای حالت ماندگار سیستم‌های نوع ۲
  ۷- دیاگرام بد سیستم مرتبه دوم

  فصل هشتم: بررسی پایداری سیستم به روش دیاگرام نایکوئیست

  ۱- نمودارهای قطبی
  ۲- محک پایداری نایکوئیست
  قضیه نگاشت
  مسیر نایکوئیست
  ارتباط نوع سیستم با مقدار چرخش مسیر حلقه بسته
  نگاشت نیم‌دایره به صفحه G(s)H(s)
  محل تقاطع منحنی نایکوئیست با محور حقیقی
  محل تقاطع منحنی نایکوئیست با محور موهومی
  رسم دیاگرام نایکوئیست برای k<0
  ۳- بررسی پایداری مشروط به کمک دیاگرام نایکوئیست
  ۴- بررسی پایداری داخلی در سیستم‌های چند حلقه‌ای
  ۵- ارتباط دیاگرام نایکوئیست با خطای حالت ماندگار
  ۶- ارتباط دیاگرام نایکوئیست با پاسخ حالت ماندگار
  ۷- بررسی حساسیت در حوزه فرکانس

  فصل نهم: بررسی پایداری نسبی سیستم به کمک حدود بهره و فاز

  ۱- پایداری نسبی
  حد بهره و حد فاز
  تعیین حدود بهره و فاز به کمک دیاگرام نایکوئیست
  تعیین حدود بهره و فاز به کمک دیاگرام بد
  تعیین حدود بهره و فاز به کمک نمودار نیکولز
  تعیین حدود بهره و فاز به کمک مکان هندسی ریشه‌ها
  تعیین حدود بهره و فاز به کمک تابع تبدیل
  تعیین حدود بهره و فاز به کمک محک راث – هوروتیز
  تعیین حدود بهره و فاز برای سیستم مرتبه دوم
  ۲- همبستگی میان پاسخ گذرا و پاسخ فرکانسی در سیستم مرتبه دوم
  همبستگی بین مقدار ماکزیمم، M و ماکزیمم جهش
  ۳- همبستگی میان پاسخ گذرا و پاسخ فرکانسی در سیستم مرتبه بالا به ورودی پله
  ۴- پایداری سیستم‌های کنترل دارای تأخیر

  فصل دهم: طراحی جبران‌سازها

  ۱- انواع جبران‌سازها
  ۲- جبران‌ساز پیش‌فاز
  کنترل‌کننده تناسبی – مشتقی (PD)
  ویژگی‌های جبران‌ساز پیش‌فاز
  ۳- جبران‌ساز پس‌فاز
  نقش جبران‌ساز پس‌فاز در ضریب خطای حالت ماندگار
  کنترل‌کننده تناسبی – انتگرالی (PI)
  ویژگی‌های جبران‌ساز پس‌فاز
  ۴- جبران‌ساز پس‌فاز – پیش‌فاز
  کنترل‌کننده تناسبی – انتگرالی – مشتقی (PID)
  ۵- مقایسه جبران‌سازها
  ویژگی‌های شبکه پس‌فاز – پیش‌فاز
  ۶- طراحی برای پاسخ بی‌جهش

  فصل یازدهم: بررسی پایداری در سیستم‌های غیرخطی

  ۱- سیستم خودگردان (نامتغیر با زمان)
  نقاط تعادل سیستم خودگردان
  خطی‌سازی حوالی نقطه کار
  ویژگی سیستم‌های غیرخطی
  ۲- چند سیستم متداول غیرخطی
  پاندول
  مدار دیود تونلی
  سیستم جرم – فنر
  نوسان‌ساز با مقاومت منفی
  ۳- سیستم غیرخطی مرتبه دوم
  نمایش صفحه – فاز (صفحه حالت)
  روش‌های رسم مسیرها در پیکره فاز – صفحه‌ای
  تقارن در پیکره فاز – صفحه‌ای
  ۴- رفتار کیفی سیستم‌های خطی مرتبه دوم
  بررسی حالت‌های مختلف
  ۵- رفتار سیستم‌های خطی در مقابل آشفتگی خطی
  ۶- نقاط تعادل چندگانه
  ۷- رفتار کیفی در نزدیکی نقاط تعادل
  ۸- چرخه‌های حدی
  چرخه‌های حدی پایدار
  چرخه‌های حدی ناپایدار
  چرخه‌های حدی نیمه‌پایدار
  سیستم با دو چرخه حدی
  ۹- بررسی پایداری لیاپانف

  نمونه سؤالات طبقه‌بندی شده در پایان هر فصل به همراه پاسخ تشریحی

سایر مشخصات
مشخصات عمومی.انتشارات جهش
مشخصات عمومی.انتشارات جهش
مشخصات عمومی.نویسنده محمد رضا متدین
مشخصات عمومی.نویسنده محمد رضا متدین
مشخصات عمومی.سال چاپ 1396
مشخصات عمومی.سال چاپ 1396
مشخصات عمومی.نوبت چاپ 1
مشخصات عمومی.نوبت چاپ 1
مشخصات عمومی.موضوع اصلی دانشگاهی
مشخصات عمومی.موضوع فرعی فنی مهندسی
مشخصات عمومی.موضوع اصلی دانشگاهی
مشخصات عمومی.تعداد جلد 1
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-271-1
مشخصات عمومی.موضوع فرعی فنی مهندسی
مشخصات عمومی.تعداد جلد 1
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-271-1
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 310
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-271-1
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 310
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 310
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 310
مشخصات عمومی.رشته تحصیلی رشته فنی و مهندسی
مشخصات عمومی.ویرایش 1
مشخصات عمومی وزن 485
دکمه
ارسال رایگان بالای 150 هزار تومان (فقط تهران-پرداخت آنلاین و کالاهای زیر 5 کیلوگرم)
ضمانت خرید مطمئن از فروشگاه‌ها
ضمانت بازگشت کالا در 7 روز
پرداخت در محل